Czym jest Jubileusz: Przygotowanie do nowego świętego roku

Czym jest Jubileusz: Przygotowanie do nowego świętego roku

Co to jest Jubileusz? Jak często jest obchodzony? W obliczu Roku Świętego 2025 odkrywamy pochodzenie tej wielowiekowej praktyki pobożnościowej

W związku ze zbliżającym się rokiem 2025 chcialibyśmy przybliżyć czym jest Jubileusz. Jubileusz, czyli Rok Święty, to szczególne wydarzenie religijne w Kościele katolickim, charakteryzujące się uroczystymi ceremoniami, wydarzeniami grupowymi i pobożnymi pielgrzymkami. Odbywa się w regularnych odstępach czasu, co 25 lat ale zobaczymy, że istnieją rónież nadzwyczajne jubileusze, które są ustanawiane przez Ojca Świętego w pewnych okolicznościach.

Podczas Jubileuszu wierni są zaproszeni do odbycia pielgrzymki do Bazyliki św. Piotra w Watykanie w Rzymie oraz do udziału w rytuałach i aktach pobożności, takich jak Pielgrzymka do Siedmiu Kościołów. Jest to okazja do wielkiego duchowego wzrostu i pozwala uzyskać odpuszczenie wszystkich grzechów, ponieważ tradycyjnie każdy, kto przejdzie przez jedne ze Świętych Drzwi podczas Jubileuszu, uzyskuje odpust zupełny, czyli odpuszczenie wszystkich grzechów.

Ale co właściwie oznacza Jubileusz? Pochodzenie Jubileuszu sięga starożytnej żydowskiej tradycji Yovel, która była obchodzona co pięćdziesiąt lat. Żydowski Jubileusz dotyczył głównie ziemi, własności i praw do ziemi. Zgodnie z Biblią Hebrajską, ten szczególny okres obejmował szereg praktyk, w tym zwrot ziemi jej byłym właścicielom, anulowanie długów, uwolnienie niewolników i więźniów, odpoczynek ziemi oraz szczególną manifestację boskiego miłosierdzia. Praktyki te miały na celu nie tylko zapewnienie sprawiedliwego podziału zasobów i promowanie sprawiedliwości społecznej, ale także podkreślenie znaczenia boskiego miłosierdzia i współczucia w ludzkim doświadczeniu. Okres ten otwierał dźwięk baraniego rogu, „jobel” w języku hebrajskim, stąd nazwa uroczystości, później zmieniona na Jubileusz.

W Ewangelii Łukasza Jezus po przybyciu do Nazaretu, cytuje bardzo wyraźnie fragment z Księgi Izajasza, który odnosi się właśnie do tego szczególnego roku poświęconego Bogu: “Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych” (Izajasza 61,1-2).

Podobnie Jezus w Ewangelii Łukasza: “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łukasz 4,18-19)

Odpust Stuletni był znaczącym wydarzeniem, które w historii Kościoła katolickiego poprzedziło i zapowiedziało Jubileusz. Wydarzenie to miało miejsce podczas pontyfikatu papieża Bonifacego VIII, choć to nie on je ustanowił. Tradycja o nieznanym pochodzeniu gwarantowała całkowite odpuszczenie grzechów i zawieszenie wszystkich kar doczesnych tym, którzy do 1300 roku odbyli pielgrzymkę do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie.  To papież Bonifacy VIII ustanowił pierwszy Jubileusz, być może zainspirowany odpustem stuletnim lub wspomnianą wcześniej żydowską tradycją Yovel. Początkowo planowano, że Rok Święty będzie odbywał się co sto lat. Dopiero później, wraz z papieżem Klemensem VI (1350 r.), przedział czasowy został skrócony do 50 lat, podobnie jak w starożytnym żydowskim Roku Świętym, następnie do 33 lat (lata Chrystusa), a ostatecznie do 25 lat.

Kiedy rozpoczyna się Jubileusz

Jubileusz rozpoczyna się, gdy Ojciec Święty otwiera Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra. Otwarcie Drzwi Świętych, które będzie początkiem Jubileuszu, zaplanowano na 24 grudnia 2024 roku.

Jubileusz zwyczajny lub nadzwyczajny

Obok Jubileuszu Zwykłego, jak już wspomniano, istnieje Jubileusz Nadzwyczajny. Ten pierwszy odbywa się zgodnie z regularnym cyklem ustanowionym przez Kościół katolicki, co 25 lat i obejmuje otwarcie Drzwi Świętych Bazylik Papieskich w Rzymie, odpust zupełny dla pielgrzymów oraz liczne praktyki pobożne.

Jubileusz Nadzwyczajny jest zwoływany w wyjątkowych okolicznościach i dla uczczenia ważnych wydarzeń w Kościele katolickim lub na świecie. Na przykład Jubileusz Miłosierdzia 2016, zwołany przez papieża Franciszka, był nadzwyczajnym jubileuszem zwołanym w celu uczczenia i rozpowszechnienia tematu Bożego miłosierdzia na całym świecie. Podczas nadzwyczajnego jubileuszu wiernym oferowane są zazwyczaj dodatkowe możliwości duchowe i sakramentalne, a także specjalne odpusty.

Znaczenie otwarcia Drzwi Świętych

Otwarcie Drzwi Świętych nie tylko wyznacza początek Jubileuszu, ale także stanowi potężny duchowy symbol dla chrześcijan. Drzwi Święte to drzwi chrześcijańskiego kościoła lub bazyliki, które papież ogłasza świętymi. Podczas Jubileuszu drzwi te, zwykle zamurowane, są otwierane, a przejście przez nie umożliwia wiernym uzyskanie odpustu zupełnego, czyli całkowitego odpuszczenia grzechów.

Oprócz znaczenia praktycznego, Drzwi Święte mają również głębokie znaczenie symboliczne. W Piśmie Świętym drzwi są często postrzegane jako brama, przez którą chwała Boża wchodzi do domu lub, metaforycznie, do ludzkiej duszy. Już w Księdze Ezechiela znajdujemy odniesienia do tej koncepcji, która odzwierciedla koncepcję przyjęcia Bożej łaski do serca wierzącego. Drzwi Święte są zatem nie tylko symbolem fizycznego dostępu do świętego miejsca, ale także zaproszeniem, aby pozwolić Bożej obecności i miłosierdziu wejść w nasze życie i przemienić nasze serca.

drzwi swiete

Czytaj także:

Drzwi Święte: czym są i co symbolizuje ich otwarcie
Otwarcie Drzwi Świętych oznacza początek Jubileuszu, ale stanowi również bardzo wymowny…

Jubileusz 2025 w Rzymie

Oczekuje się, że ponad 32 miliony pielgrzymów przybędzie do Rzymu na Jubileusz 2025. Wydarzenie to zaoferuje pielgrzymom pełne doświadczenie łączące wiarę, kulturę i duchowość, łaskę i Boże przebaczenie. Jubileusz 2025 oferuje bogaty kalendarz inicjatyw i uroczystych wydarzeń, które zaangażują wiernych z całego świata. Wybrane motto, Pielgrzymi nadziei, jest bardzo aktualne w dobie niepewności i niepokojących wydarzeń na świecie. Pragnie przekazać przesłanie nadziei i ufności w przyszłość, zapraszając wierzących do wyruszenia w duchową podróż w kierunku większej świadomości Bożego miłosierdzia i głębszego zaangażowania w szerzenie miłości i współczucia na świecie.