Przygotujmy się do Roku Świętego z Modlitwą Jubileuszową

Przygotujmy się do Roku Świętego z Modlitwą Jubileuszową

W perspektywie Roku Świętego 2025, chrześcijanie na całym świecie przygotowują się do bycia Pielgrzymami nadziei. Oto narzędzia dostarczone przez Dykasterię (urząd administracyjny Kościoła katolickiego), intencje i modlitwy papieża oraz specjalna modlitwa jubileuszowa.

Rok 2025 będzie rokiem Jubileuszu i cały świat chrześcijański przygotowuje się do tego nowego Roku Świętego. Będzie to rok pełen niezapomnianych wydarzeń, jak zapowiedziano w kalendarzu jubileuszowym, począwszy od Otwarcia Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra 24 grudnia 2024 roku. Przygotowania do tego planetarnego wydarzenia trwają pełną parą od miesięcy, a oprócz logo poświęconego mottu Pielgrzymi Nadziei, hymnu i ewentualnej pielgrzymki do Rzymu, jednego z ulubionych miejsc chrześcijan, szczególnie z okazji Jubileuszu, każdy może przygotować się za pomocą specjalnej Modlitwy Jubileuszowej.

Czym jest Jubileusz

Czytaj także:

Czym jest Jubileusz: Przygotowanie do nowego świętego roku
Co to jest Jubileusz? Jak często jest obchodzony? W obliczu Roku Świętego 2025 odkrywamy…

W oczekiwaniu na Jubileusz 2025, papież Franciszek określił swoje intencje na rok 2024, podkreślając znaczenie modlitwy jako narzędzia do przywrócenia kontaktu z Bogiem i pogłębienia naszego wymiaru duchowego. Papież powtórzył, że modlitwa jest niezbędnym filarem w stawianiu czoła osobistym i globalnym wyzwaniom.

Nie chodzi zatem tylko o Modlitwę Jubileuszową. W intencjach Ojca Świętego rok 2024 staje się Rokiem Modlitwy, w ramach przygotowań do Jubileuszu 2025. Papież zaprosił diecezje do przyjęcia i promowania znaczenia modlitwy zarówno na poziomie indywidualnym, jak i wspólnotowym, tak aby stała się ona nie tylko aktem indywidualnym, ale okazją do wspólnego budowania lepszego świata. To właśnie ta nadzieja jest inspiracją Jubileuszu 2025, nadzieja, w imię której wszyscy jesteśmy pielgrzymami, podróżującymi w kierunku świata zmian i niewiadomych, ale zjednoczonymi w znaku krzyża, tak jak ilustruje to logo wydarzenia.

„[Modlitwa] przede wszystkim po to, by odzyskać pragnienie przebywania w obecności Pana, słuchania Go i adorowania. Modlitwa, aby również dziękować Bogu za liczne dary Jego miłości do nas i wychwalać Jego dzieło stworzenia, które zobowiązuje wszystkich do szacunku oraz do konkretnego i odpowiedzialnego działania na rzecz jego ochrony. Modlitwa jako głos „jednego serca i jednej duszy” (por. Dz 4, 32), co przekłada się na solidarność i dzielenie się chlebem powszednim. Modlitwa, która umożliwia każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie na tym świecie zwrócenie się do jedynego Boga, aby wyrazić Mu to, co jest ukryte w tajemnicy serca. Modlitwa jako droga do świętości, prowadząca do życia w kontemplancji nawet podczas działania. Krótko mówiąc, rok intensywnej modlitwy, w którym serca otwierają się na przyjęcie obfitości łaski, czyniąc Ojcze nasz, modlitwę, której nauczył nas Jezus, programem życia każdego z Jego uczniów” (z listu papieża do księdza prałata Rino Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji).

Wśród wielu narzędzi przygotowanych przez Dykasterię ds. Ewangelizacji w związku z Jubileuszem 2025 r. znajduje się również Naucz nas modlić się, cyfrowa i bezpłatna broszura, którą można pobrać w kilku językach ze strony internetowej Dykasterii, która ma za zadanie pomóc zarówno indywidualnym chrześcijanom, jak i wspólnotom przygotować się do Roku Świętego. Tytuł został zaczerpnięty z Ewangelii Łukasza: „Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów” (Łk 11,1). Inspiracją dla tej broszury są właśnie intencje papieża Franciszka, jego serdeczne zaproszenie do przemiany w obliczu Jubileuszu, bardziej niż w innym okresie, do modlitwy jako osobistego dialogu z Bogiem i w stałym zaangażowaniu na rzecz poprawy świata. Tak jak Rok Święty będzie okazją do odnowienia braterskiej więzi między ochrzczonymi, którzy są powołani do bycia prawdziwymi świadkami miłości Boga do całej ludzkości, tak modlitwa staje się sposobem na wejście w komunikację z samym sobą na głębszym i cenniejszym poziomie, aż do odnalezienia w nas światła samego Boga, jak czytamy we wprowadzeniu z prezydium. Ważna jest także wytrwała modlitwa o nieustanne i ciągłe wsparcie nie tylko dla jednostki, ale także dla całej wspólnoty, która z modlitwy czerpie energię do przemiany i doskonalenia się.

Niech modlitwa będzie zatem dla każdego chrześcijanina kompasem, który wskazuje drogę i siłą, która wspiera w pielgrzymce prowadzącej do przekroczenia Drzwi Świętych. Dzięki modlitwie możemy przybyć z sercem otwartym na przyjęcie darów łaski i przebaczenia, które ofiaruje nam Jubileusz, jako prawdziwy wyraz naszej relacji z Bogiem. Zagłębmy się zatem w modlitwę, będącą niekończącym się dialogiem ze Stwórcą, odkrywając radość ciszy, spokój w oddaniu się i siłę wstawiennictwa w komunii świętych. (NAUCZ NAS SIĘ MODLIĆ – Żyjąc Rokiem Modlitwy).

Modlitwa według intencji papieża

Intencje Papieża to wezwania, które Najwyższy Papież powierza co miesiąc swojej Światowej Sieci Modlitewnej. Wyrażają one jego troski i odzwierciedlają potrzeby Kościoła i ludzkości. To właśnie na podstawie tych Intencji Modlitewnych Papież zaprasza nas do przekształcenia naszych słów wiary w konkretne działania, aby pomóc uczynić świat bardziej ludzkim, braterskim i wspierającym. Comiesięczne intencje modlitewne obejmują wszystkie kraje świata. Dykasterie i Kongregacje wysyłają swoje zalecenia i propozycje, a Papież otrzymuje je, analizuje i przekształca w okazje do modlitwy. Intencje te zawierają również przydatne sugestie dotyczące skutecznego przygotowania się do modlitwy jubileuszowej.

Oto intencje modlitewne papieża Franciszka na rok 2024, które powierzył Światowej Sieci Modlitwy:

STYCZEŃ

O DOCENIENIE DARU RÓŻNORODNOŚCI W KOŚCIELE

Modlimy się, aby Duch Święty pomógł nam rozpoznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo różnych tradycji liturgicznych w Kościele katolickim.

LUTY

ZA NIEULECZALNIE CHORYCH

Módlmy się, aby nieuleczalnie chorzy i ich rodziny zawsze otrzymywali niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczną, jak i ludzką.

MARZEC

ZA WSPÓŁCZESNYCH MĘCZENNIKÓW, ŚWIADKÓW CHRYSTUSA

Módlmy się, aby ci, którzy w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażali Kościół swoją odwagą i zapałem misyjnym.

KWIECIEŃ

O DOCENIENIE ROLI KOBIET

Módlmy się, aby w każdej kulturze uznawano godność kobiet i ich bogactwo, oraz aby ustała dyskryminacja, której są ofiarami w różnych częściach świata.

MAJ

ZA FORMACJĘ ZAKONNIC, ZAKONNIKÓW I SEMINARZYSTÓW

Módlmy się za zakonnice, zakonników i seminarzystów, aby wzrastali na drodze powołania poprzez formację ludzką, duszpasterską, duchową i wspólnotową, prowadząc ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

CZERWIEC

ZA TYCH, KTÓRZY UCIEKAJĄ ZE SWOJEGO KRAJU

Módlmy się, aby migranci uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znaleźli akceptację i nowe możliwości życia w krajach ich przyjmujących.

LIPIEC

ZA DUSZPASTERSTWO CHORYCH

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał przyjmującym go i ich bliskim siłę Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

SIERPIEŃ

ZA PRZYWÓDCÓW POLITYCZNYCH

Módlmy się za przywódców politycznych, aby służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę i dając pierwszeństwo najbiedniejszym.

WRZESIEŃ

ZA CIERPIĄCĄ ZIEMIĘ

Módlmy się, aby każdy z nas wsłuchał się sercem w wołanie Ziemi i ofiar katastrof ekologicznych i kryzysu klimatycznego, podejmując osobiste zobowiązanie do troski o świat, który zamieszkujemy.

PAŹDZIERNIK

ZA WSPÓLNĄ MISJĘ

Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję wśród kapłanów, zakonników i świeckich.

LISTOPAD

ZA OSOBY, KTÓRE STRACIŁY  DZIECKO

Modlimy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i otrzymali od pocieszającego Ducha pokój serca.

 GRUDZIEŃ

ZA PIELGRZYMÓW NADZIEI

Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu i w naszych sercach i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Franciszek

Z Watykanu, 31 grudnia 2022 r.

Modlitwa Jubileuszu

Ojcze, który jesteś w niebie,

niech wiara, którą nam dałeś

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Bracie,

i płomień miłości

rozlany w naszych sercach przez Ducha Świętego,

obudzą w nas błogosławioną nadzieję

na przyjście Twojego Królestwa.

 

Niech Twoja łaska przemienia nas

w pracowitych siewców ewangelicznych ziaren,

które będą zaczynem ludzkości i kosmosu,

w ufnym oczekiwaniu

nowego nieba i nowej ziemi,

gdy moce Zła zostaną pokonane,

a Twoja chwała objawi się na wieki.

 

Niech łaska Jubileuszu

ożywi w nas, Pielgrzymach nadziei,

pragnienie dóbr niebieskich

i rozleje po całej ziemi

radość i pokój

naszego Odkupiciela.

Tobie Boże, błogosławiony po wsze czasy,

niech będzie cześć i chwała na wieki.

Amen