Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W dniu 15 sierpnia, gdy trwa pełnia letniej pory roku, chrześcijanie obchodzą święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przyjrzyjmy się bliżej pochodzeniu i znaczeniu tego ważnego święta.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny do nieba zostało ogłoszone dogmatem wiary w 1950 roku. W rzeczywistości wiara ta zawsze była szeroko rozpowszechniona i stanowiła bardzo głęboko zakorzenioną i ważną formę pobożności, nawet na długo przed jej oficjalnym uznaniem. Według Kościoła katolickiego Maryja, osiągnąwszy kres swego ziemskiego życia, wstąpiła do nieba nie tylko pod postacią duszy ale także jako jedyna wśród ludzi, została przyjęta wraz ze swoim fizycznym, ziemskim ciałem. Słowo wniebowzięcie oznacza wzięcie do nieba.

Bóg sprawił, że Maryja urodziła się bez grzechu i wybrał ją na matkę swojego jedynego Syna. Chciał, kierując się swoją ogromną przezornością i mądrością, aby poczęła Jezusa, pozostając nieskalaną dziewicą. Była kochającą matką dla Zbawiciela, którego kołysała w ramionach gdy był dzieciątki. Była również przy nim i cierpiała razem z nim gdy cierpiał i umierał na krzyżu. Z wymienionych wyżej powodów, również po jej śmierci Bóg przygotował dla niej coś wyjątkowego. Istniało bardzo wiele powodów aby Maryja stała pierwszą kobietą, która została przyjęta do Królestwa Niebieskiego zachowując integralność duszy i ciała.

Maryja, zrodzona i żyjąca bez grzechu, jako pierwsza i jedyna cieszy się zmartwychwstaniem ciała, obiecanym wszystkim ludziom przez Jezusa. Jest to szczególny dar Boży dla niej jako wynagrodzenie za jej poświęcenie, za pokorę, za niezmierzoną miłość, którą obdarowała Syna Bożego. Wniebowzięcie Maryi stało się obietnicą i nadzieją dla każdego człowieka, który rozpoznaje w tym akcie ukojenie dla tęsknoty i oczekiwania na zmartwychwstanie ciała w Dniu Sądu Ostatecznego.

Św. Jan Damasceński, teolog i święty Kościoła katolickiego, żyjący między VII a VIII wiekiem, napisał: „Kiedy zaś dnia trzeciego przybyli do grobu, aby opłakiwać Jej zgon, ciała już Maryi nie znaleźli”. Kazanie swoje kończy refleksją: „To jedynie mogli pomyśleć, że Ten, któremu podobało się wziąć ciało z Dziewicy Maryi i stać się człowiekiem; Ten, który zachował Jej nienaruszone dziewictwo nawet po swoim narodzeniu, uchronił Jej ciało od skażenia i przeniósł je do nieba przed powszechnym ciał zmartwychwstaniem”

Natomiast św. Modest, biskup Jerozolimy, żyjący w VII wieku, tak opowiada się za tajemnicą Wniebowzięcia Maryi: „Jako najchwalebniejszą Matkę Chrystusa, Zbawcy naszego, który jest dawcą życia i nieśmiertelności, wskrzesił Ją z grobu i wziął do siebie w sposób sobie wiadomy”.

Wniebowzięcie a Zaśnięcie Bogurodzicy

Nie tylko katoliccy chrześcijanie obchodzą Wniebowzięcie Matki Bożej 15 sierpnia. Świętują je również Ormianie, prawosławni i anglikanie. Jednak Ormianie i prawosławni wydarzenie to nazywają Zaśnięciem (dormitio Virginis). Ich tradycja głosi, że Maryja została przyjęta do Nieba z ciałem i duszą po zapadnięciu w głęboki sen, nie umierając jednak przy tym. Katolicy natomiast nie wykluczają, że to cudowne wydarzenie zbiegło się ze śmiercią Maryi. Jednakże w obu przypadkach jest mowa o Wniebowzięciu Maryi do nieba i o oczekiwaniu na zmartwychwstanie obiecane wszystkim ludziom przy końcu czasów. Zaśnięcie Bogurodzicy stało się świętem na Wschodzie w VI wieku, utwierdzone dekretem cesarskim. Jednak ani dla prawosławnych, ani dla Ormian Zaśnięcie i Wniebowzięcie nie są dogmatami.

Dwuznaczność, jeżeli chodzi o Zaśnięcie wynika z faktu, iż greckie słowo κοιμησις, obecne w starożytnych tekstach kościelnych, oznacza zarówno „sen”, jak i „śmierć”. Łacińskie określenie dormitio oznacza również „sen”, ale w tekstach religijnych często używa się go jako określenie „śmierci”.Inne kościoły protestanckie nie uznają tego wydarzenia. W Biblii nie ma wzmianki o Wniebowzięciu Maryi, dlatego też nie jest ono przez nich uznawane. Jak się obchodzi Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny?Kościół chrześcijański obchodzi Wniebowzięcieświęto nakazane które celebruje niezniszczalność Ciała Maryi, w dniu 15 sierpnia. Święto to zbiega się z okresem dożynek, gdy rolnicy ukańczają żniwa i trud pracy z nimi związany. W zwyczaju jest święcenie ziół i płodów rolnych takich jak zboża i owoce. Połącznie święta Wniebowzięcia i dożynek wynika z faktu iż, Matka Boska jest czczona jako patronka ziemi będącej w najbujniejszym rozkwicie, patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóż. Z tego też powodu w Polsce jest nazywana Matką Boską Zielną, Korzenna (w Czechach), Kwietną (w Niemczech – w Bawarii i Nadrenii), Żytnią (w Estonii).

Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił papież Pius XII 1 listopada 1950 roku w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:

„… Na chwałę Wszechmocnego Boga, który specjalną łaskawością obdarzył Dziewicę Maryję, ku czci Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały jego Błogosławionej Matki, ku niewypowiedzianej radości całego Kościoła powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, oświadczamy i określamy jako dogmat prawdę przez Boga objawioną, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba…”.

Szczególnie we Włoszech w wielu miastach i miasteczkach organizowane są wielkie uroczystości z okazji obchodów święta Wniebowzięcia NMP. Bardzo często jest ono obchodzone poprzez uczestnictwo w uroczystych procesjach, podczas których niesie się posąg często przedstawiający śpiącą Madonnę, który na zakończenie uroczystości umieszcza się w złotej trumnie. Istnieją również liczne instytucje kościelne i zakony poświęcone Wniebowzięciu Maryi. Weźmy jako przykład procesję do sanktuarium Santa Maria della Grotta koło Cosenzy, gdzie co roku kobieta przybrana w świece, wstążki i kwiaty, prowadzi procesję wiernych, śpiewających hymn ku czci Maryi i udających się do jaskini w której znajduje się pomnik uważany za cudowny. Innym przykładem jest procesja Vary  w Randazzo, w rejonie Syrakuza, gdzie o północy 15 sierpnia możemy zobaczyć starożytny rydwan o długości dwudziestu metrów, wypełniony kwiatami. Symbolizuje on Zaśnięcie, Wniebowzięcie i Koronację Maryi i gości dwadzieścia pięć dzieci, które śpiewają na cześć Dziewicy.

Wniebowzięcie Maryi w sztuce

Wniebowzięcie Madonny zainspirowało na przestrzeni wieków wielu wybitnych artystów, którzy na namalowanych obrazach i w wyrzeźbionych posągach próbowali uchwycić cud jej wstąpienia do nieba.

Tak jak Elevatio animae świętych postaci, także Wniebowzięcie zawsze powracało w ikonografii religijnej. Wystarczy pomyśleć o okazałym fresku Correggio nad głównym ołtarzem katedry w Parmie, który przedstawia Wniebowzięcie Marii Panny lub obraz Wniebowzięcie Tycjana na ołtarzu głównym bazyliki Santa Maria Gloriosa dei Frari w Wenecji .

Nowenna do Matki Bożej przed Uroczystością Wniebowzięcia NMP

Nowennę powtarza się od 6 sierpnia do 15 sierpnia. Ma ona charakter błagalny, odmawiany codziennie przez dziewięć dni.  Za pośrednictwem Matki Bożej przedstawiamy Bogu nasze prośby.