Anioły i Święci: jak na życie niektórych świętych wpłynęły anioły

Anioły i Święci: jak na życie niektórych świętych wpłynęły anioły

Czym są aniołowie i w jaki sposób ingerują w życie człowieka? Życie świętych pomaga nam zrozumieć tajemnicę tych duchów niebieskich.

Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie znajdujemy interwencje i pojawienia się aniołów, którzy objawiają wolę Bożą i pośredniczą między rzeczywistością ludzką a boską. Natura aniołów i ich rola w historii zbawienia była przedmiotem badań kilku Ojców Kościoła.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że aniołowie „są stworzeniami duchowymi, które nieustannie oddają chwałę Bogu i służą Jego zbawczym zamysłom wobec innych stworzeń […] Aniołowie otaczają Chrystusa, swego Pana. Służą Mu przede wszystkim w wypełnianiu Jego misji zbawienia wszystkich ludzi”. Kościół czci aniołów, którzy pomagają mu w jego ziemskiej pielgrzymce i którzy chronią każdego człowieka” (KKK 350-352).

Hierarchia aniołów

Hierarchia zastępów niebieskich została przedstawiona w De coelesti hierarchia Pseudo-Dionizego Aeropagity. Schemat ten dzieli aniołów na trzy hierarchie, z których każda zawiera trzy porządki lub chóry. Oto te trzy hierarchie w porządku malejącym biorąc pod uwagę ich władzę i moc:

– Pierwszy stopień hierarchi: chóry Serafinów, Cherubinów, Tronów

– Drugi stopień hierarchi: chóry Panowania, Mocy (Mocarstwa), Władzy (Potęgi)

– Trzeci stopień hierarchi: chóry Zwierzchności (Księstw), Archaniołów i Aniołów

Wielu Świętych Ojców, jak np. św. Grzegorz Wielki, św. Jan Damasceński czy św. Tomasz z Akwinu, uznało teorię Pseudo-Dionizego.

Święci i aniołowie

Kult aniołów jest bardzo popularny i silny. Św. Franciszek Salezy powiedział: „Dobrzy aniołowie pragną naszego dobra i chętnie nam pomagają. Nasi dobrzy aniołowie dają nam siłę i odwagę do praktykowania cnót. Wyciągnij rękę do twojego dobrego anioła, aby doprowadził cię do nieba”. Ciekawe jest to, że relacja między świętymi a aniołami jest często szczególna i tajemnicza. Wielu świętych, dzięki swojej wierze, widziało jak aniołowie objawiają się i interweniują w ich życiu, w przeróżny i szczególny sposób.

Św. Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu otrzymał stygmaty od anioła Serafina z sześcioma płonącymi skrzydłami. Mówi się również, że w kościele Porcjunkuli aniołowie byli stale obecni dla św. Franciszka i że podczas jego choroby pocieszali go swoim śpiewem.

Pieśń Słoneczna Świętego Franciszka

Czytaj także:

Pieśń Słoneczna Świętego Franciszka
Święty Franciszek z Asyżu jest jednym z najbardziej cenionych i czczonych świętych Kościoła katolickiego.

Teresa z Avili

Święta reformatorka z zakonu karmelitanek znana jest między innymi z epizodu swojej ekstazy. Opowiadając go, opisuje jak anioł przebił jej serce złotą strzałką o ognistym zakończeniu, pozostawiając ją w tajemniczy sposób zanurzoną w nieskończonej miłości do Boga.

Św. Ludwik Gonzaga

Święty Ludwik Gonzaga był szczególnie przywiązany do nabożeństwa do aniołów. Między innymi praktykował odmawianie Angele Dei rano, wieczorem i w ciągu dnia. Ułożył również krótki traktat zbierający to, co Pismo Święte mówi o duchach niebieskich.

Św. Filip Neri

Ten święty od radości miał szczególną relację ze swoim aniołem stróżem. Kiedyś został uniesiony w górę, aby zapobiec przejechaniu go przez powóz na rzymskiej uliczce. W innym epizodzie anioł ukazał mu się w postaci potrzebującego człowieka proszącego o jałmużnę: święty był gotów dać mu wszystko to co miał, ale anioł odpowiedział, że chciał tylko zobaczyć, do czego jest zdolny, po czym zniknął.

Święty Dominik Savio

Młody święty, przyjaciel księdza Bosko, miał również bliską relację, pełną zaufania, ze swoim aniołem stróżem. Kiedy wskoczył do wody, aby uratować swoją młodszą siostrę, która wpadła do stawu, mimo, że nie umiał pływać, udało mu się to, ponieważ wspierał go jego własny anioł. Kiedy szedł sam przez ulice, mówił, że się nie boi, bo jego anioł stróż był z nim, nawet jeżeli pozostawał niewidoczny dla oczu.

Święta Angela z Foligno

Św. Angela z Foligno miała wizję aniołów i mówi o radości od nich bijącej jako o czymś niezwykłym. Pisze: „Czułam taką radość z obecności Aniołów, a ich rozmowy napełniały mnie tak wielkim szczęściem, że nigdy bym nie uwierzyła, że najświętsi Aniołowie są tak mili i zdolni do dawania duszom takich rozkoszy”.