Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni i święto Matki Boskiej Gromnicznej

Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni i święto Matki Boskiej Gromnicznej

2 lutego jest obchodzone święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, znane również jako Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Jest to święto, które na przestrzeni wieków nabrało wiele różnych i ważnych znaczeń. Przyjrzyjmy się im.

Święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni jest ważne od czasu jego ustanowienia w IV wieku naszej ery. W rzeczywistości stanowi ono bardzo ważne skrzyżowanie się historii Jezusa i chrześcijaństwa z kulturą żydowską. Stary Testament ustanowił bardzo surowe zasady i ustalił odpowiednie ceremonie, które musiały mieć miejsce po narodzinach dziecka w rodzinie, zwłaszcza jeśli było to dziecko płci męskiej. Kobieta, która urodziła dziecko, była uważana za nieczystą (Kpł 12) i musiała przejść serię rytuałów oczyszczenia, zanim mogła ponownie dotknąć świętych rzeczy i wejść do świątyni. Co więcej, każde pierworodne dziecko płci męskiej musiała być poświęcone Panu i wykupione poprzez symboliczną ofiarę jako znak wdzięczności za wybawienie narodu żydowskiego z niewoli egipskiej (Wj 13,2 i Wj 13,11-16).

W Ewangelii Łukasza (Łk 2,22-40) czytamy o przedstawieniu Jezusa w świątyni, które miało miejsce czterdzieści dni po Jego narodzinach. Józef i Maria niosą Dzieciątko Jezus do świątyni w Jerozolimie. Tutaj spotykają starego Symeona, któremu przepowiedziano, że nie umrze, zanim nie ujrzy Mesjasza, i który biorąc Jezusa w ramiona błogosławi go tymi słowami: ” Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
Później Święta Rodzina spotyka prorokinię Annę, która również rozpoznaje w Jezusie Mesjasza.

Obraz świętej rodziny

Czytaj także:

Obraz świętej rodziny: piękny symbol w chrześcijańskim domu
Święta Rodzina, idealny wzór do naśladowania dla każdej rodziny, przykład miłości, miłosierdzia, pokory…

To wydarzenie służy potwierdzeniu tego, co zostało przepowiedziane przez Malachiasza, ostatniego proroka Starego Testamentu, według którego rozpoznanie Mesjasza miało nastąpić w Świątyni: ” Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów.„. (Malachiasz 3,1)

Święto Matki Boskiej Gromnicznej

Poświęciliśmy już artykuł temu Świętu Matki Boskiej Gromnicznej, które zbiega się ze świętem ofiarowania Jezusa w Świątyni. Jest to święto, które celebruje triumf światła nad ciemnością, ale także symboliczny koniec świąt Bożego Narodzenia i początek podróży ku wielkanocy.

Święto Matki Bożej Gromnicznej

Czytaj także:

Święto Matki Bożej Gromnicznej: historia i ciekawostki
Święto Matki Bożej Gromnicznej jest świętem, które ma swoje korzenie w obrzędach przedchrześcijańskich związanych ze światłem…

W tym dniu błogosławione są świece i gromnice, symbolizujące Jezusa jako światłość świata, światło oświecające ludzi. Pobłogosławione świece i gromnice są następnie rozdawane wiernym w celu ochrony przed złem i nieszczęściem.

Podobnie jak wiele świąt chrześcijańskich, święto Matki Boskiej Gromnicznej prawdopodobnie ma swoje korzenie w pogaństwie. Rzeczywiście wiele starożytnych cywilizacji obchodziło różnorakie święta, aby uczcić przejście z ciemności do światła, symbolizowane również przez koniec zimy i początek wiosny. W połowie lutego Rzymianie obchodzili Luperkalia, charakteryzujące się zapalaniem wielu lamp i świec, ale także rytuałami oczyszczającymi. Z kolei Celtowie obchodzili 1 lutego święto Imbolc, „Dzień Świętej Brygidy”, w którym świętowano koniec zimy, a w niektórych regionach również początek wiosny.

Oczyszczenie Maryi

Święto Matki Boskiej Gromnicznej od dawna było świętem maryjnym. W czasach starożytnych obchodzono je 14 lutego i upamiętniało ono oczyszczenie Maryi po porodzie, dokonane zgodnie ze zwyczajami bliskimi kulturze i religii żydowskiej.

Oczyszczenie Maryi

Obecnie uwaga przesunęła się z Matki na Syna i 2 lutego stał się okazją do świętowania Ofiarowania Jezusa w Świątyni. Stało się to po reformie liturgicznej zadekretowanej przez Sobór Watykański II. Jednak tradycja oczyszczania kobiet z tej okazji jest wciąż praktykowana w wielu krajach, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Do niedawna w Valnerina, w regionie Marche we Włoszech, każda kobieta, która urodziła dziecko, musiała udać się do kościoła 40 dni po porodzie, aby zostać oczyszczoną przez księdza. Kobieta musiała uklęknąć na progu z zapaloną świecą, ksiądz błogosławił ją, a następnie wchodzili razem do kościoła i idąc w kierunku ołtarza, kobieta trzymała się białej stuły, którą miał na sobie ksiądz.

Włoskie przysłowia odnoszące się do święta Matki Boskiej Gromnicznej

Na obszarach wiejskich istnieje wiele przysłów i powiedzeń związanych z tym świętem. W przeszłości był to dzień, kiedy to starsi ludzie w wioskach próbowali odgadnąć, jaka będzie pogoda od tego momentu do nadejścia wiosny. Wiele przysłów jest związanych właśnie z tym „meteorologicznym” wymiarem, jak na przykład słynne powiedzenie z Wenecji Euganejskiej mówiące, że jeżeli w dzień Gromnicznej jest słońce to należy się spodziewać, że zima się już skończyła a jeżeli pogoda jest brzydka, na nadejśćie wiosny trzeba będzie jeszcze sporo poczekać. Podobne wersje tego przysłowia istnieją w Lombardii i Trieście.

Jednak w Toskanii i Emilii uważa się, że jest dokładnie odwrotnie: jeśli w dzień Matki Boskiej Gromnicznej pada śnieg lub grad, zima już nie potrwa długo.