Jak modlić się o łaskę w Miesiącu Maryjnym

Jak modlić się o łaskę w Miesiącu Maryjnym

Maj, miesiąc miłości, zawsze był poświęcony Maryi Pannie. Dowiedzmy się, jak modlić się o jej łaskę w tym szczególnym miesiącu.

Miesiąc Maj od zawsze jest miesiącem ściśle związanym z symboliką odrodzenia i z powtarzającym się cyklem życia.

W tym roku, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, wydaje się ważna świadomość tego jak należy modlić się o otrzymanie łaski w tym miesiącu maju, który jest inny od tych w latach ubiegłych. Pomimo lęków i zmartwień, pomimo bólu z powodu straty tych, których już nie ma i ciągłego niepokoju o tych, którzy są chorzy lub mogą zachorować, nie możemy powstrzymać nadejścia tej wspaniałej i radosnej pary roku jaką jest wiosna. Na przekór wszystkiemu nadal świeci słońce a przyroda znów budzi się do życia, które toczy się dalej w swojej nieustannej odnowie. Nadchodzący maj znów przynosi nam nadzieję i pragnienie, by iść naprzód.

Tradycja świętowania odnowy w miesiącu maju ma swój początek w kulturach znacznie poprzedzających chrześcijaństwo. W poprzednim artykule, poświęconym czczeniu Madonny w miesiącu maryjnym, wspomnieliśmy o tym jak kulty pogańskie poświęcone starożytnym bóstwom, symbolizującym powrót do życia i płodności, przekształciły się na przestrzeni wieków w formy nabożeństwa maryjnego. Stało się tak z obrzędami skierowanymi do Persefony lub Prozerpiny w mitologii rzymskiej, porwanej przez Hadesa, pana Podziemi, i zmuszonej do życia z nim w okresie zimowym, by potem mogła powrócić na Ziemię, przynosząc ze sobą wiosnę. Innym przykładem może być Maja, matka Hermesa, bogini płodności i wiosennego przebudzenia natury, od imienia której pochodzi nazwa miasiąca „maj”.

Tak więc maj jest miesiącem odrodzenia, odnowy, ale także miesiącem miłości. W dawnych czasach wieszano wieńce z róż na drzwiach ukochanej dziewczyny, aby w ten sposób wyrazić swoją miłość. Z biegiem czasu ten romantyczny zwyczaj przekształcił się w wyższą i bardziej duchową formę miłości, a girlandy z róż zaczęły być używane do ozdabiania figur Madonny w miesiącu maju. Właśnie z tego zwyczaju wywodzi się również praktyka Różańca.

W tym artykule chcemy w szczególności skoncentrować się na tym, jak modlić się o łaskę w miesiącu maryjnym. Przytoczymy tutaj nabożeństwo do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Jest to szczególna forma modlitwy, którą możemy kierować do Maryi w chwilach szczególnie trudnych, aby pomogła nam rozwiązać problem lub znaleźć pocieszenie w szczególnie trudnej sytuacji. Węzły to różnego rodzaju blokady, które uniemożliwiają nam spokojne życie i całkowite przyjęcie Boga do naszego serca.

Mogą to być formy dyskomfortu fizycznego lub psychicznego, poważne uzależnienia na przykład od alkoholu, narkotyków, ale także życie z osobami chorymi lub niepełnosprawnymi, a także problematycznymi i wymagającymi szczególnej opieki. Madonna rozwiązująca węzły jest przedstawiona ze sznurem w dłoniach, na którym są obecne liczne węzły, i które ona rozwiązuje.

Ten symboliczny obraz nabiera głębokiego duchowego znaczenia, gdy zwracamy się do niej o pomoc. Podobnie jak w wielu innych przedstawieniach Matki Bożej, również i w tym, odnajdujemy idealny i doskonały punkt odniesienia, aby znaleźć pocieszenie i pomoc. Maryja, Matka wszystkich matek, prowadzi nas i towarzyszy nam podczas wędrówki po najbardziej krętych i trudnych drogach, jest u naszego boku, aby stawić czoła najtrudniejszym próbom.

Istnieje szczególna Nowenna poświęcona Matce Bożej rozwiązującej węzły. Powinna ona być odmawiana przez dziewięć kolejnych dni jako wstęp do Różańca Świętego. Ewentualnie tą modlitwę błagalną można odmówić na końcu różańca.

Ta szczególna Nowenna, i ogólnie nabożeństwo do Matki Bożej rozwiązującej węzły, są bardzo cenione przez papieża Franciszka. Odkąd pierwsza Nowenna do Maryi rozwiązującej węzły została napisana przez argentyńskiego księdza Juana Ramóna Celeiro w 1998 roku, Bergoglio będący ówcześnie kardynałem, zaczął ją popierać i zalecał jej rozpowszechnianie.

Papież Franciszek zaproponował również swoją modlitwę do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Należy ją odmawiać w miesiącu maryjnym aby uzyskać łaskę.

Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły

Dziewico Maryjo, Matko pięknej miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia.

 

Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują.

 

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mojego życia. Nikt, nawet Zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać.

 

Matko wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze.

 

Jesteś pocieszeniem danym mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź i strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen.

 

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.

W tym roku, w obliczu trudnej sytuacji z którą wszyscy się zmagamy, papież Franciszek napisał list skierowany do wszystkich wiernych, właśnie z okazji zbliżającego się miesiąca maryjnego. Zaprasza on w nim do wspólnej modlitwy, odmawiania różańca w domu, z rodziną, aby wspomóc walkę z pandemią. Wskazane jest pozostanie zamkniętymi w swoich domach, jednak ważne jest, aby serca były otwarte na światło nadziei, iż wkrótce wszystko powróci do normy. Właśnie dlatego tak miło jest powrócić do tradycji odmawiania w domu majowego różańca, wraz z bliskimi, jak to miało miejsce w przeszłości, odkrywając na nowo krąg rodzinny.

Oprócz Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły, czy też modlitwy Papieża Franciszka, co jeszcze możemy zrobić? Jak modlić się o łaskę w miesiącu maryjnym i w ogóle w tym trudnym momencie?

Zobowiązania, ofiary, obietnice czy też pozbawienie się czegoś co lubimy są intymnym i potężnym narzędziem oddania się Jezusowi lub Matce Bożej.
Inną formą pobożności ludowej, która zawsze była szeroko rozpowszechniona, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, są wota błagalne lub dziękczynne.

Są to przedmioty podarowane Bogu, Matce Bożej lub świętemu, przez kogoś, kto otrzymał łaskę. Są to materialne znaki miłości Bożej, a także przejawy radości, ulgi i nadziei. Wota wywodzą się z tradycji składania darów bogom, praktykowane w starożytnych religiach jako podziękowanie i okazanie wdzięczności za gesty życzliwości.

Chrześcijaństwo przyswoiło sobie tę tradycję i z biegiem czasu, poza wymiarem religijnym, wota stały się przejawami sztuki popularnej a nawet prawdziwymi dziełami sztuki i przedmiotami kolekcjonerskimi. W rzeczywistości, chociaż każdy przedmiot może stać się wotem, zwykle jest to przedmiot, który brał czynny udział w osiągnięciu łaski lub coś, co go reprezentuje.

Są to więc kule ortopedyczne, narzędzia pracy, elementy garderoby, bukiety ślubne, ale także dzieła sztuki czy przedmioty kultu takie jak krzyż, kielich, lampa. Istnieją również wota, które przedstawiają części anatomiczne, np. serce. Często przybierają one formę biżuterii.