Najpiękniejsze frazy papieża Franciszka

Najpiękniejsze frazy papieża Franciszka

Nadchodzą święta. Każdy na swój sposób przygotowuje się do tego tak ważnego i znaczącego dla każdego chrześcijanina święta. W tym artykule chcielibyśmy przytoczyć najpiękniejsze frazy Papieża Franciszka poświęcone Bożemu Narodzeniu. Dajmy się zainspirować.

Dlaczego chcieliśmy zebrać najpiękniejsze frazy Papieża Franciszka odnoszące się do Bożego Narodzenia? Jak co roku, świąteczna atmosfera zaczyna być odczuwalna na długo przed nadejściem świąt. Szczególnie dla wierzących ważne jest aby zacząć wcześniej przygotowania ukierunkowując nasze umysły i serca na uroczystość, która przypomina nam o narodzinach Jezusa Chrystusa a wraz z jego narodzinanmi o odnowieniu Przymierza między Niebem a Ziemią. Okres Adwentu jest właśnie po to aby przygotować się do Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zbiega się z początkiem nowego roku liturgicznego a po niej następują kolejne cztery, charakteryzujące się specjalnymi celebracjami i modlitwami.

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Boga, na nawrócenie, ponieważ wraz z narodzinami Jezusa, Królestwo Niebieskie i nadzieja na obiecane wieczne zbawienie staje się realne.

Bóg przychodzi do nas a my powinniśmy wyjść do niego poprzez kroczenie  drogą duchową na którą składają się modlitwa, miłosierdzie i umiłowanie bliźniego.

Papież Franciszek zachęca nas abyśmy zawsze o tym pamiętali, zaznaczając jak ważne jest osobiste zaangażowanie w przygotowania do Bożego Narodzenia, wyrażane między innymi poprzez praktykowanie miłosierdzia.

Według Papieża Boże Narodzenie jest dla chrześcijan jednym z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku liturgicznego. Jest okazją do zbliżenia się i do spotkania się z Bogiem i jako taka powinna być przeżywana zarówno z radością ale przede wszystkim ze świadomością.

Każdego roku Papież wygłasza specjalną homilię podczas Mszy Wigilijnej. Tematyka zmienia się z roku na rok a rozważania dotyczą nadziei, solidarności z pokrzywdzonymi i ubogimi, gościnności wobec przybywających z daleka. Motywem przewodnim mimo wszystko pozostaje podkreślenie radości jaką niosą dla nas wszystkich narodziny Dzieciątka Jezus.

We wszystkich tych przemówieniach przeplatały się wyrażenia i zwroty, które stały się prawdziwymi hasłami miłości i nadziei. Część z nich chcieliśmy zebrać dla Was, abyście mogli je przytoczyć na nowo swoim bliskim, na przykład jako życzenia bożonarodzeniowe.

O narodzinach lub ofierze Jezusa

Chcieliśmy podzielić na grupy najpiękniejsze frazy papieża Franciszka wypowiedziane na temat Bożego Narodzenia. Bohaterem wypowiedzi Papieża jest bardzo często Jezus, Dzieciątko, które narodziło się tej magicznej nocy aby przywrócić ludzkości nadzieję, Zbawiciel, który wyzwoli ludzkość od grzechów, Bóg, który oddaje samego siebie dla naszego wiecznego zbawienia.

Papież zachęca nas abyśmy zmierzali w kierunku Boga podczas On zbliża się do nas, tak aby oczekiwanie na Boże Narodzenie nie było tylko biernym oczekiwaniem na zbawienie ale prawdziwą drogą wiary i osobistego zaangażowania. Nie wystarczy przyglądać się z boku Bożemu Narodzeniu ale musimy niejako stać się jego integralną częścią, zrozumieć jego prawdziwe znaczenie, które może nas nauczyć jak być lepszymi ludźmi i jak ulepszać nasz świat. Papież potępia wojnę, egoizm a nawet przesadny kosmopolityzm który grozi utratą z oczu tego, co tak naprawdę jest ważne. Podkreśla również wagę pokory: Maryja i Józef byli ludźmi pokornymi, podobnie jak pasterze, którzy jako pierwsi adorowali Jezusa i rozpoznali w nim Boga. Scena Bożego Narodzenia jest również zaproszeniem do tego by pozwolić Jezusowi odrodzić się w nas, uczynić nas narzędziami miłosierdzia i nośnikami Jego miłości.

Oto najpiękniejsze wypowiedzi papieża Franciszka na temat przyjścia Jezusa na świat i jego ofiary:

W Jezusie będziemy delektować się prawdziwym duchem Bożego Narodzenia: pięknem bycia kochanym przez Boga.

W Boże Narodzenie Bóg daje nam samego siebie, dając swojego Syna jedynego, który jest całą Jego radością.

Świat potrzebuje czułości, dobroci i łagodności.

Boże Narodzenie to niespodzianka Boga dziecka, Boga ubogiego, Boga słabego, Boga, który porzuca swoją wielkość aby zbliżyć się do każdego z nas.

Zbliżmy się do Boga, który przybliża się do nas, zatrzymajmy się i spójrzmy na szopkę, wyobraźmy sobie narodziny Jezusa: światło i pokój, skrajne ubóstwo i odrzucenie. Razem z pasterzami wejdźmy w prawdziwe Boże Narodzenie, zanieśmy Jezusowi w darze to, kim jesteśmy, naszą mizerię, nasze niezagojone rany, nasze grzechy.

Niech Duch Święty oświeci dzisiaj nasze serca, abyśmy mogli rozpoznać w Dzieciątku Jezusa, zrodzonego w Betlejem z Maryi Dziewicy, który jest zbawieniem ofiarowanym przez Boga każdemu z nas, każdemu człowiekowi i wszystkim narodom ziemi.

Podobnie jak pasterze, którzy pierwsi przybierzeli do groty, jesteśmy zdumieni tym znakiem, który dał nam Bóg: „Dziecię owinięte w pieluszki, leżące w żłobie” (Łk 2, 12). W ciszy uklęknijmy i adorujmy go.

Wraz z narodzinami Jezusa narodziła się nowa obietnica, narodził się nowy świat, ale także świat, który zawsze można odnowić.

Tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja: On przynosi nadzieję. Tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się pokój. A tam, gdzie rodzi się pokój, nie ma już miejsca na nienawiść i wojnę.

Cennym darem Bożego Narodzenia jest pokój a Chrystus jest naszym prawdziwym pokojem. Chrystus puka do naszych serc, aby dać nam pokój, pokój duszy. Otwórzmy drzwi Chrystusowi!

Jezus przyszedł aby zamieszkać wśród nas, pośród naszych ograniczeń i naszych grzechów, aby dać nam miłość Trójcy Przenajświętszej. I jako człowiek wskazał nam „drogę” miłości, czyli posługi wykonywanej z pokorą aż do oddania życia.

Patrząc na Dzieciątko w żłobku, na to Dziecię pokoju, pomyślmy o dzieciach, które są niewinnymi ofiarami wojen ale pomyślmy również o osobach starszych, maltretowanych kobietach, chorych … Wojny niszczą i ranią wiele istnień!

Boskie Dzieciątko, Królu pokoju, ucisz armaty i wznieś nowy świt braterstwa, błogosławiąc wysiłki tych, którzy pracują na rzecz promowania dróg pojednania na płaszczyźnie politycznej i społecznej.

Jezus, Syn Boży, Zbawiciel świata, narodził się dla nas. Urodził się w Betlejem z Dziewicy, spełniając starożytne proroctwa. Dziewica nazywa się Maryja a jej mąż Józef. Są ludźmi pokornymi, pełnymi ufności w dobroć Boga, którzy przyjmują Jezusa i Go rozpoznają. Po czym Duch Święty oświecił pasterzy z Betlejem, którzy przybyli do groty i oddali cześć Dzieciątku.

Jezus rodzi się ponownie w życiu każdego z nas i właśnie poprzez nas wciąż może być darem ocalenia dla słabszych i wykluczonych.

O miłości matki

Papież Franciszek zawsze okazywał wielki szacunek kobietom i matkom, ich woli, odwadze, miłości. Czy istnieje lepszy czas niż Boże Narodzenie aby podkreślić czystość i siłę tej miłości? Papież często wspomina o Dziewicy Maryi, matce Jezusa, która jest zawsze przedstawiana jako łączniczka między ziemią a niebem, właśnie na mocy tej nierozerwalnej i szczególnej więzi, która łączy ją z Bogiem przez Jego Syna. To właśnie Maryja poświęciła się z miłości, z wiary i uwierzyła, czekała i cierpiała w imię niewysłowionego dobra. Tak oto więc Maryja staje się pośredniczką a przede wszystkim chrześcijańskim wzorem kobiety i matki, bezcennym źródłem inspiracji na którym warto się wzorować. Papież również często wspomina o tym, że Kościół jest kochającą i troskliwą matką dla wszystkich swoich wiernych.

W tajemnicy Bożego Narodzenia obok Maryi obserwujemy cichą obecność świętego Józefa. Przykład Maryi i Józefa jest dla nas wszystkich wezwaniem do przyjęcia Jezusa, który z miłości do nas stał się naszym bratem. Przychodzi, aby przynieść światu dar pokoju.

Zawierzamy się wstawiennictwu naszej Matki i Świętego Józefa, abyśmy mogli przeżyć prawdziwie chrześcijańskie Boże Narodzenie, wolne od wszelkiej doczesności, gotowe na przyjęcie Zbawiciela i Boga.

Maryja „urodziła swego pierworodnego syna” (Łk 2, 7). Maryja dała nam Światło. Wszystko tej nocy stało się źródłem nadziei.

Matki są najsilniejszym antidotum na szerzenie się samolubnego indywidualizmu. „Indywidualny” oznacza „którego nie można podzielić”. Natomiast matki „dzielą się”, poczynając od momentu, gdy noszą w soniw dziecko aby następnie wydać je na świat i sprawić by rosło.

Dziewica Maryja jest „drogą”, którą sam Bóg przygotował, aby przyjść na świat. Zawierzamy Jej oczekiwanie na zbawienia i na pokój wszystkich ludzi naszych czasów. „Matka Boża chce również nam wszystkim ofiarować wielki dar jakim jest Jezus; a wraz z Nim przynosi nam swoją miłość, swój pokój, swoją radość.

Maryja Dziewica jest wzorem kobiety, zarówno według Ewangelii jak i według serca Boga, którego Kościół i nasze społeczeństwo potrzebuje. Niech będzie Ona dla was źródłem odwagi i inspiracji.

Aby wzrastać w czułości, w pełnym szacunku miłosierdziu i delikatnej miłości, mamy chrześcijański wzór na który z pewnością możemy skierować nasz wzrok. Jest ona Matką Jezusa i naszą Matką, uważną na głos Boga oraz na potrzeby i trudności Jej dzieci.

Matka Boża chce również nam wszystkim przynieść wielki dar jakim jest Jezus; a wraz z Nim przynosi nam swoją miłość, swój pokój, swoją radość. Tak więc Kościół jest jak Maryja: Kościół nie jest sklepem, nie jest organizacją humanitarną, Kościół nie jest organizacją pozarządową, Kościół jest powołany do tego aby nieść wszystkim Chrystusa i Jego Ewangelię.