Polityka dotycząca plików cookie

Definicja plików cookie. Są to krótkie ciągi tekstowe, które odwiedzane przez użytkownika witryny odsyłają do przeglądarki, gdzie pozostają przechowywane przed ponownym przesłaniem do tych samych witryn podczas następnej wizyty tego samego użytkownika. W trakcie przeglądania strony użytkownik może również otrzymywać swój zbiór plików cookies wysyłanych z różnych stron internetowych lub serwerów internetowych (tzw. „podmiotów trzecich”), na których znajdują się niektóre treści (takie jak np. obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron innych domen) obecne w witrynie, którą odwiedza.

Pliki cookie dzielą się na „sesyjne” i „trwałe”, te pierwsze po pobraniu są usuwane po zamknięciu przeglądarki, te drugie natomiast przechowywane na dysku twardym użytkownika/odwiedzającego do czasu ich wygaśnięcia.

Trwałe pliki cookie służą głównie do ułatwienia nawigacji w witrynie, zrozumienia, które sekcje witryny wygenerowały określoną liczbę stron i użytkowników, a także do dostarczania formatów reklamowych.

Sesyjne pliki cookie mają na celu przyspieszenie analizy ruchu internetowego i ułatwienie użytkownikom dostępu do usług oferowanych przez witrynę, przy ich użyciu nie są przesyłane ani pozyskiwane żadne dane osobowe oraz nie są stosowane systemy śledzenia użytkowników. Sesyjne pliki cookie są używane głównie podczas uwierzytelniania, autoryzacji i nawigacji w usługach, do których dostęp uzyskuje się poprzez rejestrację.

Profilujące pliki cookie, służące do śledzenia określonych działań lub wzorców zachowań powtarzających się w korzystaniu z funkcji oferowanych określonym, zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania podmiotom, dzięki czemu właściciel ma m.in. i bardziej spersonalizowane, wykraczające poza to, co jest ściśle niezbędne do świadczenia usługi, a także wysyłania ukierunkowanych komunikatów reklamowych, to znaczy zgodnych z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika w kontekście surfowania po sieci.

Własne pliki cookie mogą być odczytywane tylko przez domenę, która je utworzyła.

Pliki cookie stron trzecich: tworzone przez domeny spoza tej witryny. Oprogramowanie używane przez witrynę i platformę tworzy plik cookie na użytkownika w celu generowania statystyk użytkowania.

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie jest zintegrowana z polityką prywatności, do której się odwołujemy.

W każdym przypadku istnieją również inne opcje przeglądania bez plików cookie

Wyłączanie plików cookie

Pliki cookie są powiązane z używaną przeglądarką i można je wyłączyć bezpośrednio z przeglądarki, tym samym odmawiając / cofając zgodę na wykorzystanie plików cookie. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może uniemożliwić poprawne korzystanie z niektórych funkcji samego serwisu.

Instrukcje dotyczące wyłączenia plików cookie dla głównych przeglądarek znajdują się na następujących stronach internetowych:

Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple Safari

Blokuj pliki cookie stron trzecich

Pliki cookie stron trzecich zasadniczo nie są niezbędne do przeglądania, więc możesz domyślnie je odrzucić, korzystając z określonych funkcji przeglądarki, zgodnie z instrukcjami podanymi w linkach wskazanych powyżej.

Aktywuj opcję Nie śledź

Opcja Nie śledź jest dostępna w większości przeglądarek najnowszej generacji. Witryny zaprojektowane z myślą o respektowaniu tej opcji po aktywacji powinny automatycznie przestać zbierać niektóre dane przeglądania. Jak wspomniano jednak, nie wszystkie strony internetowe są skonfigurowane z uwzględnieniem tej opcji (uznaniowe).

Aktywuj tryb „anonimowego przeglądania”

Korzystając z tej funkcji możesz przeglądać treści bez pozostawiania śladu po danych przeglądania w przeglądarce. Witryny nie będą Cię pamiętać, odwiedzane strony nie zostaną zapisane w historii, a nowe pliki cookie zostaną usunięte.

Funkcja anonimowego przeglądania nie gwarantuje jednak anonimowości w Internecie, ponieważ służy jedynie do nieprzechowywania danych przeglądania w przeglądarce, podczas gdy dane przeglądania będą nadal dostępne dla menedżerów witryn i dostawców łączności.

Usuń pliki cookie bezpośrednio

We wszystkich przeglądarkach są do tego specjalne funkcje. Pamiętaj jednak, że przy każdym połączeniu z Internetem pobierane są nowe pliki cookies, dlatego operację usuwania należy przeprowadzać okresowo. W razie potrzeby niektóre przeglądarki oferują zautomatyzowane systemy do okresowego usuwania plików cookie.