Polityka Cookie Holyart

Cookie składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają Administratorowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre cele instalacji plików Cookie mogą wymagać zgody Użytkownika.

Jeśli instalacja plików Cookie obywa się na podstawie zgody, zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie według instrukcji zawartych w tym dokumencie.

Techniczne pliki Cookie oraz Cookie do zbierania statystyki w formie zagregowanej

  • Czynności ściśle powiązane z funkcjonalnością

Holyart wykorzystuje pliki Cookie w celu zapisania sesji Użytkownika, oraz aby zapewnić funkcjonalność Holyart, na przykład w związku z podziałem ruchu.

  • Zapamiętywanie preferencji, optymizacja oraz statystyka

Holyart wykorzystuje pliki Cookie w celu zapisania preferencji przeglądania, oraz optymizacji doświadczenia przeglądania Użytkownika. Do tego rodzaju plików Cookie zaliczają się na przykład pliki Cookie umożliwiające wybór języka i waluty oraz zarządzanie danymi statystycznymi przez Administratora strony.

Inne rodzaje Cookie lub narzędzi osób trzecich, które mogą je zainstalować

Niektóre dalej wymienione usługi zbierają dane statystyczne w formie zbiorczej i anonimowej oraz mogą nie wymagać zgody Użytkownika, lub mogą być bezpośrednio zarządzane przez Administratora, zgodnie z opisem, bez udziału stron trzecich.

Jeśli wśród narzędzi wymienionych poniżej, znajdowałyby się usługi zarządzane przez strony trzecie, to mogłyby one - poza tym, co stało określone, a także przy niewiedzy Administratora - śledzić Użytkownika. W celu zdobycia szczegółowych informacji w tym zakresie należy zapoznać się z polityką prywatności wymienionych usług.

  • Interakcja z platformami live chat

Ten typ usług umożliwia interakcję z platformami live chat, które są zarządzane przez podmioty trzecie, bezpośrednio ze strony Holyart. Umożliwiają one Użytkownikowi skontaktowanie się z usługą wsparcia Holyart lub firmie Holyart skontaktowanie się z Użytkownikiem, podczas przeglądania strony.
Jeśli usługa live chat zostanie zainstalowana, istnieje możliwość, iż także w przypadku Użytkowników, którzy, mimo że nie korzystają z tej usługi, będzie ona i tak gromadziła dane ruchu związane ze stronami, na których została zainstalowana. Ponadto, rozmowy za pośrednictwem live chat mogą być rejestrowane.

Widget czatu Zopim (Zopim Technologies Pte Ltd)

Widget czatu Zopim jest usługą interakcji z platformą live chat Zopim świadczoną przez Zopim Technologies Pte Ltd.

Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych: Singapur – Polityka Prywatności.

  • Reklama

Ten rodzaj usług pozwala na wykorzystywanie Danych Użytkownika do celów materiałów marketingowych dostarczanych w różnych formach, takich jak na przykład banery, także w zależności od zainteresowań Użytkownika.
Nie oznacza to, iż wszystkie Dane Osobowe będą wykorzystywane do tego celu. Dane oraz warunki wykorzystywania są opisane poniżej.
Niektóre usługi wymienione poniżej mogą wykorzystywać pliki Cookie w celu identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę targetowania behawioralnego, tj. wyświetlania spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych w zależności od zainteresowań oraz od zachowania Użytkownika, pobranych także poza stroną Holyart. Aby uzyskać więcej informacji w tym zakresie, sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności tych usług.
Poza możliwością stosowania procedury opt-out oferowanej przez poniżej wymienione usługi Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania plików cookie dotyczących usług podmiotów trzecich, odwiedzając stronę procedury opt-out Network Advertising Initiative
.

Criteo (Criteo S.A.)

Criteo jest usługą reklamową dostarczaną przez Criteo S.A.

Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych: Francja– Polityka Prywatności – Opt Out.

  • Remarketing oraz targetowanie behawioralne

Ten typ usługi umożliwia Holyart oraz jej partnerom przesyłanie, optymizowanie oraz wyświetlanie reklam opartych na wcześniejszym wykorzystywaniu Holyart przez Użytkownika.
Czynność ta jest wykonywana poprzez śledzenie Danych o użytkowaniu oraz wykorzystywanie plików Cookie, natomiast informacje zostają przesłane partnerom związanym z remarketingiem i targetowaniem behawioralnym.

Oprócz możliwości zastosowania procedury opt-out oferowanej przez poniżej wymienione usługi Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania plików cookie związanych z usługami podmiotów trzecich, odwiedzając stronę procedury opt-out Network Advertising Initiative.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing jest usługą remarketingu oraz targetowania behawioralnego dostarczaną przez Facebook, Inc., która łączy działanie Holyart z siecią reklamową Facebooka.

Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych: USA – Polityka Prywatności – Opt Out.

AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords Remarketing jest usługą remarketingu oraz targetowania behawioralnego dostarczaną przez Google Inc., która łączy działanie Holyart z siecią reklamową Adwords oraz Cookie DoubleClick.

Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych: Irlandia – Polityka Prywatności – Opt Out.

Criteo Dynamic Retargeting (Criteo S.A.)

Criteo Dynamic Remarketing jest usługą remarketingu oraz targetowania behawioralnego dostarczaną przez Criteo S.A., która łączy działanie Holyart z siecią reklamową Criteo.

Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych: Francja– Polityka Prywatności – Opt Out.

  • Statystyka

Usługi zawarte w niniejszej sekcji umożliwiają Administratorowi danych monitorowanie oraz analizowanie danych o ruchu i służą one śledzeniu zachowań Użytkownika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics jest usługą analizy serwisów WWW dostarczaną przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje Dane Osobowe w celu śledzenia i analizowania wykorzystywania Holyart, tworzenia raportów i dzielenia się nimi z innymi usługami stworzonymi przez Google.
Google może wykorzystywać Dane Osobowe w celu umiejscowienia w odpowiednim kontekście oraz spersonalizowania ogłoszeń własnej sieci reklamowej.

Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych: Irlandia – Polityka Prywatności – Opt Out.

Monitorowanie konwersji Google AdWords (Google Inc.)

Monitorowanie konwersji Google AdWords (Google Inc.) jest usługą statystyczną dostarczaną przez Google Inc., która łączy dane pochodzące z siedzi ogłoszeń Google AdWords z działaniami wykonanymi w obrębie witryny Holyart.

Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych: Irlandia – Polityka Prywatności.

Monitorowanie konwersji Facebook Ads (Facebook, Inc.)

Monitorowanie konwersji Facebook Ads jest usługą statystyczną dostarczaną przez Facebook, Inc., która łączy dane pochodzące z siedzi ogłoszeń Facebooka z działaniami wykonanymi w obrębie witryny Holyart.

Gromadzone dane osobowe: Cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych: USA – Polityka Prywatności.

  • Prudsys

Prudsys jest usługą analizy oraz automatyzacji marketingu dostarczaną przez prudsys AG.
[Place] Niemcy
Polityka Prywatności

  • Seeweb

Seeweb jest usługą hostingu oraz backendu dostarczaną przez Seeweb S.r.l.
[Luogo] Włochy
Polityka Prywatności

Jak mogę wyrazić zgodę na zainstalowanie plików Cookie?

Poza tym, co zostało wskazane w niniejszym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami związanymi z plikami Cookie bezpośrednio poprzez własną wyszukiwarkę oraz może uniemożliwić osobom trzecim ich zainstalowanie. Za pośrednictwem preferencji wyszukiwarki istnieje także możliwość skasowania uprzednio zainstalowanych plików Cookies, w tym pliku Cookie, w którym została zapisana zgoda na instalację plików Cookie przez tę stronę. Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu zarządzania plikami Cookie za pośrednictwem niektórych wyszukiwarek na przykład pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari oraz Microsoft Internet Explorer.

W odniesieniu do plików Cookie zainstalowanych przez strony trzecie, Użytkownik może również zarządzać ustawieniami i odwoływać swoją zgodę za pośrednictwem odpowiedniego linku opt out (jeśli jest on dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności strony trzeciej, lub poprzez bezpośredni kontakt z nią.

Mając na uwadze powyższe, Użytkownik może wykorzystać informacje dostarczone przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) oraz inne analogiczne usługi. Za pośrednictwem tych usług można zarządzać preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. Administrator, w związku z tym, zaleca Użytkownikom wykorzystywanie tych zasobów w uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Administrator Danych

Pulcranet S.r.l.
Via Martiniana n. 325/b
42126 Modena
Włochy

Kod fiskalny/nr VAT: 03094930363
Wpłacony kapitał zakładowy: € 100.000,00
Izba Handlowa w Modenie

Adres e-mail Administratora: amministrazione@holyart.it

Pod względem technicznym Administrator danych nie sprawuje żadnej kontroli nad plikami Cookie lub innymi systemami śledzącymi, które są wykorzystywane przez zalinkowane podmioty trzecie, a zatem nie jest on odpowiedzialny za informacje zawarte w plikach Cookie oraz w politykach prywatności podmiotów trzecich. W celu uzyskania kompletnych informacji zachęca się Użytkownika do zapoznania się z polityką prywatności ewentualnych usług stron trzecich, które zostały wymienione w niniejszym dokumencie. 

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii opartych na plikach Cookie, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, jeśli chciałby uzyskać jakiekolwiek bardziej szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików Cookie za pośrednictwem Holyart.

Definicje i odniesienia prawne 

Dane Osobowe (lub Dane)

Dane Osobowe oznaczają wszelką informację, za pomocą których, bezpośrednio lub pośrednio, także w połączeniu z jakąkolwiek inną informacją, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, można zidentyfikować osobę fizyczną, lub staje się możliwe zidentyfikowanie takiej osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania

Stanowią informacje zbierane automatycznie przez Holyart (a także przez dowolne aplikacje osób trzecich, które są zintegrowane z Holyart), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników, którzy łączą się z Holyart, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas zgłoszenia, metoda przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (pomyślna, błąd, etc.), kraj pochodzenia, cechy systemu operacyjnego i przeglądarki wykorzystywanych przez Użytkownika, różne czasy wizyt (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły ścieżki w obrębie aplikacji, szczególnie w odniesieniu do sekwencji stron, parametrów systemu operacyjnego i środowiska komputerowego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba, która wykorzystuje Holyart, o ile nie określono inaczej, jest Osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba fizyczna lub prawna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Podmiot przetwarzający

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z tym, co zostało opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator Danych (lub Administrator)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, oraz wykorzystywane narzędzie, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z Holyart. Administratorem Danych Osobowych, o ile nie zaznaczono inaczej, jest właściciel Holyart.

Holyart (lub ta Aplikacja)

Narzędzie sprzętowe lub programowe, w którym są gromadzone Dane Osobowe Użytkowników.

Usługa

Usługa jest dostarczana przez Holyart, jak określono w warunkach (jeśli dotyczy) na tej stronie internetowej/aplikacji.

Unia Europejska (UE)

O ile nie określono inaczej, każde odniesienie do Unii Europejskiej występujące w tym dokumencie należy rozumieć jako obejmujące wszystkie aktualne państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie

Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.

Wysyłanie powiadomień

Umożliwia aplikacji wysyłanie powiadomień.

 

Odniesienia prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie licznych regulacji, w tym na podstawie artykułów 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie Holyart.