Wielkanoc i Wielki Post

Wielkanoc i Wielki Post

Wielkanoc i Wielki Post: z okazji okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy zadedykowaliśmy tą kategorię artykułom powiązanym z tymi wydarzeniami. Tutaj możesz znaleźć: obrazy Drogi Krzyżowej z 15 stacjami, paschały, podstawy pod paschał, świece wotywne i pochodnie do procesji, krucyfiksy i krzyże wielkanocne, ikony, płaskorzeźby i obrazy ze sceną Zmartwychwstania Pana Naszego i innymi scenami, ikony jajka, paramenty liturgiczne fioletowe oraz produkty eksploatacyjne tj. wino mszalne, hostie i komunikanty do komunii świętej wiernych, kadzidełka liturgiczne i olej liturgiczny.

Ponad 4200
wystawione
przez naszych Klientów.